Verkorte huurvoorwaarden

 

Huurprijs

 • Alle huurprijzen zijn in euro's, exclusief BTW (tenzij anders aangegeven!) en 7% verzekering, transport, montage, demontage, eventuele brandstoffen, schoonmaakkosten, slijtagekosten en andere verbruikersmaterialen.
 • Over de netto huurprijs van het gehuurde materieel wordt standaard een toeslag van 7% aan verzekeringspremie berekend. Een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden is hier te downloaden.
 • Geco behoudt zich het recht eventuele prijswijzigingen door te voeren.


Huurperiode 

 • De minimale huurperiode is een dag, dat wil zeggen: maximaal 24 uur.
 • Een weekendtarief is gelijk aan een dagtarief.
  Een weekend wil zeggen: vanaf zaterdagochtend tot maandagochtend uiterlijk 08.00 uur.
  In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om op vrijdagmiddag na 16.00 uur het materieel al af te halen: vraag bij de betreffende vestiging naar de voorwaarden.
  Weekendtarief komt te vervallen indien het gehuurde bezorgd dient te worden.
 • Wanneer het huurtarief bij meerdere dagen boven het weektarief uitkomt, dan betaalt u automatisch het weektarief. Een week wil zeggen: maximaal 7 x 24 uur.
 • Huurt u langer dan één week, dan betaalt u per extra dag 1/5 deel van het weektarief.
 • Heeft u materieel 4 weken of langer nodig, dan zijn er voor bepaalde artikelen andere prijzen van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Uitzonderingen op bovenstaande zijn (bestel-)auto's en machines met een urenteller. Hierbij zijn de huurprijzen gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en maximaal 40 draaiuren per week. Informeer bij de betreffende vestiging naar de voorwaarden

 • Extra draaiuren worden op basis van nacalculatie (tenzij anders aangegeven), als volgt doorberekend:
  1 tot en met 4 extra draaiuren: het dagtarief gedeeld door 8 (draaiuren).
  5 tot en met 8 extra draaiuren: wordt het dagtarief berekend.


Schade-/risicoregeling

 • Over de netto huurprijs van het gehuurde materieel wordt standaard een toeslag van 7% berekend. Dit is verplicht.
 • Elke schade (onder schade verstaan wij ook storingen, defecten of pech), ontstaan tijdens de huurperiode, dient de huurder binnen 24 uur schriftelijk te melden aan Geco.
 • Bij schade door storingen, defecten en pech is het de huurder niet toegestaan op eigen initiatief (betaalde) hulpdiensten in te schakelen, mits daar voorafgaand schriftelijk door Geco toestemming voor is verleend.
 • Bij schade door brand of vandalisme of bij diefstal tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht Geco direct of tenminste binnen 24 uur, op de hoogte te stellen. Tevens is de huurder verplicht, namens Geco, per direct of tenminste binnen 24 uur, aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau.
 • Indien schade aan het gehuurde materieel wordt gedekt door de verzekering, wordt er een bedrag aan eigen risico doorberekend aan de huurder. De hoogte van het bedrag aan eigen risico is afhankelijk van de nieuwwaarde van het betreffende materieel, waaraan de schade is ontstaan.
 • Download hier de verzekeringsvoorwaarden.


Legitimatie

 • De huurder dient zich te legitimeren door middel van (minimaal) een geldig rijbewijs, paspoort en/of identiteitskaart.


Borgsom

 • Particulieren, en bedrijven welke geen klant van ons zijn, betalen een borgsom. De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode per pin te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk is dient de borgsom uiterlijk 2 werkdagen, voorafgaand aan de huurperiode, op de rekening van Geco te zijn bijgeschreven. 


Schoonmaak

 • De huurder dient het gehuurde materieel schoon te retourneren. Eventuele schoonmaakkosten worden achteraf aan u doorberekend.


Reparatie en/of onderhoud

 • Bij een storing aan het gehuurde materieel dient de huurder deze direct te retourneren of anders melding te maken bij een van onze vestigingen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde materieel, zoals aangegeven op het gehuurde en/of aangegeven door de verhuurder.
 • Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan het materieel, dan wordt deze op basis van nacalculatie doorberekend aan de huurder.


Slijtage en/of verbruiksartikelen

 • Slijtagekosten van diamantboren en -bladen etc. worden berekend aan de hand van de hoeveelheid slijtage per 0,01 mm.
 • Slijtagekosten van beitels, boren, zaagbladen, etc. worden berekend aan de hand van een vast tarief, bij normale slijtage.
 • Brandstoffen worden naar verbruik berekend.
 • Verbruiksartikelen als schuurpapier, slijpschijven, etc. zijn verkoopartikelen en worden in ruime mate bij de apparatuur mee geleverd. Niet gebruikte materialen worden uiteraard retour genomen.


Transport 

 • Wij kunnen uw gehuurde materieel leveren en/of ophalen.
 • Transportkosten zijn altijd op aanvraag en afhankelijk van het soort en hoeveelheid materieel en de afstand vanaf de betreffende vestiging van Geco naar de locatie waar het materieel moet worden geleverd en/of opgehaald.
Bovengenoemde voorwaarden zijn de verkorte huurvoorwaarden van GECO verhuur | verkoop | service. Op de rechtverhouding tussen GECO verhuur | verkoop | service en haar huurders zijn onverkort de algemene voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden van GECO verhuur | verkoop | service van toepassing.
 

Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

GECO

Molenvliet 24
3961 MV Wijk bij Duurstede
085 - 902 27 37
verhuur@geco.nl


Peppelkade 15-b
3992 AL Houten
085 - 902 27 37
verhuur@gecohouten.nl