Privacyverklaring GECO verhuur | verkoop | service

Inleiding
GECO verhuur | verkoop | service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen snel en gemakkelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor marketingdoeleinden indien wij u hiervoor nadrukkelijk eerst om toestemming hebben gevraagd.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door GECO verhuur | verkoop | service (hierna GECO). GECO is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verstrekt of verkocht aan derden.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?
Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten/materieel worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens
 • Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt voor het aanmaken van een account, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer en gegevens mbt uw inschrijving bij de KvK
 • Het reserveren van materieel via onze website: de gegevens die u verstrekt bij het reserveren van materieel, zoals uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gebruik van de website: de gegevens van het gebruik van onze website, zoals de bezochte pagina’s.


Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het verwerken van bestellingen, reserveringen en retouren
 • Het creëren van een persoonlijk account
 • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een bestelling/reservering
 • Het informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten 
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • Het samenstellen van informatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
GECO bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is. Wilt u dit niet, dan kunt u GECO na 7 jaar verzoeken uw gegevens te verwijderen of anoniem maken. Deze 7 jaar is de verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst.

Wat zijn uw rechten?
U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist,  incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via administratie@geco.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden. 

Wij willen u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om, indien nodig, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?
GECO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De website van GECO kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan GECO gelieerde, websites. GECO heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Het gebruik van cookies
GECO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen.

Geco verhuur verkoop service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Cookies van derde partijen
GECO maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. GECO gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
GECO verhuur | verkoop | service
Molenvliet 24
3961 MV Wijk bij Duurstede
T. 085 902 27 37
E. verhuur@geco.nl

Peppelkade 15-b
3992 AL Houten
T. 085 902 27 37
E. verhuur@gecohouten.nl

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan administratie@geco.nl.